Modlitwy

Kategoria: Modlitwy Opublikowano: wtorek, 12, wrzesień 2017 Drukuj E-mail

Modlitwy

patron
Litania do Świętego Filipa Smaldone

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.- Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

 

Święty Filipie Smaldone, Ty jesteś dla nas wzorem wiary, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty jesteś opiekunem niesłyszących, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty jesteś naszym nauczycielem, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty uczysz nas miłości do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty uczysz nas miłości do Boga, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty uczysz nas miłości do ludzi, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty uczysz nas wytrwałej modlitwy, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty uczysz nas jak wytrzymać cierpienie, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty uczysz nas cierpliwości, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty uczysz nas zaufania do Boga, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty uczysz nas wybaczać, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty uczysz nas wierności Przykazaniom Bożym i Kościelnym, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty zawsze modlisz się za nami, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty zachęcasz nas do częstej spowiedzi świętej, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty zachęcasz nas do pobożnego udziału we Mszy świętej, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty chcesz nam zawsze pomagać, prosimy Cię – Módl się za nami.

Święty Filipie Smaldone, Ty jesteś razem z nami w swoich relikwiach, prosimy Cię – Módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata – zmiłuj sie nad nami.

 

Módlmy się

Boże wszelkiego pocieszenia, który powołałeś św. Filipa Smaldone kapłana, do bycia ojcem i nauczycielem głuchoniemych, udziel nam, przez jego wstawiennictwo, ofiarowania naszego życia na służbę bliźniemu, by być dzięki tobie szczęśliwymi w królestwie niebieskim. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, twojego Syna, który jest Bogiem i żyje, i króluje z tobą w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.