Sakramenty

Kategoria: Sakramenty Opublikowano: wtorek, 12, wrzesień 2017 Drukuj E-mail

Duszpasterz Niesłyszących może udzielić Sakramentów w języku migowym - w kościele św. Jana Jerozolimskiego za Murami (za zgodą miejscowego Proboszcza), oraz w parafiach do których należą Niesłyszący. W celu udzielenia Sakramentów należy skontaktować się z duszpasterzem. 

 

Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty wymagane do chrztu dziecka:

  1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu cywilnego;
  2. Dane personalne rodziców chrzestnych (Imię, Nazwisko, Wiek, Adres);
  3. Zaświadczenie stwierdzające, że rodzice chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi (zaświadczenie takie wydaje proboszcz parafii, w której kandydaci na chrzestnych mieszkają).

 

Od rodziców chrzestnych wymaga się:

- ukończony 16 rok życia,

- przyjęty sakrament bierzmowania,

- bez przeszkód przystępują do sakramentów (nie mogą być rodzicami chrzestnymi osoby niepraktykujące, żyjące bez ślubu kościelnego)

 

Sakrament Bierzmowania

W roku szkolnym 2017/2018 do przyjęcia sakramentu bierzmowania przygotowują się uczniowie klas VII szkoły podstawowej i II gimnazjum z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci Niesłyszących w Poznaniu. Bierzmowanie planowane jest na 2019 rok. 
 
Kandydaci do bierzmowania zobowiązani są dostarczyć  następujące dokumenty:
1. Metryka chrztu
2. Zgoda ks. Proboszcza (z aktualnego miejsca zamieszkania) na bierzmowanie w w Duszpasterstwie Niesłyszących w Poznaniu.
 
Data bierzmowania zostanie ustalona w porozumieniu z ks. Biskupem i podana do wiadomości zainteresowanym.
Dorośli Niesłyszący, którzy nie przystąpili do Sakramentu Bierzmowania w swoim czasie, a chcący przyjąć ten Sakrament mogą odbyć stosowne przygotowanie. 
W tym celu należy skontaktować się z Duszpasterzem. 
 
 
Najświętszy Sakrament - Eucharystia 
W każdą niedzielę od września do czerwca o godz. 15.00 w Kościele św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu jest odprawiana Msza Święta w języku migowym . 
 
Pierwsza Komunia Święta: 

Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii prosimy o dostarczenie:

  1. Świadectwo chrztu dziecka.
  2. Zgoda swojego kapłana na Komunię dziecka w Duszpasterstwie Niesłyszących w Poznaniu
  3. Uczestniczenie z dzieckiem w niedzielnej Mszy Świętej 
  4. Pomoc dziecku w nauce modlitwy i katechizmu

 

Dodatkowe informacje: Pierwsza Komunia Święta odbędzie się 20.05.2018 r. o godz. 15.00 w kościele św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu:

15.10.2017 r. poświęcenie różańców 

19.11.2017 r. poświęcenie książeczek

8.04.2018 r. poświęcenie medalików

22.05.2018 r. pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Lichenia 

 

Sakrament Pokuty i Pojednania:

 

 

Z sakramentu spowiedzi w języku migowym można skorzystać zawsze przed Mszą Świętą, czyli w każdą niedzielę od godz. 14.30. 
Można też umówić się z Duszpasterzem na jakiś konkretny termin. 
 
 
 
 
 

Sakrament Namaszczenia Chorych

Jest udzielany po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem.

Kto powinien przyjąć namaszczenie chorych?

Sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości.

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się starość.

 Skutki sakramentu namaszczenia chorych.

Na temat skuteczności sakramentu namaszczenia chorych św. Jakub Apostoł pisze bardzo wyraźnie: „A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,15).

Podobnie jak w każdym sakramencie, również w namaszczeniu chorych, udzielana jest szczególna łaska Ducha Świętego. Duch Święty umacnia chorego, obdarza go pokojem i odwagą, by mógł przezwyciężyć i znieść wszystkie dolegliwości związane z chorobą lub starością. Duch Święty daje choremu moc do przezwyciężenia pokus złego ducha i lęku przed śmiercią. Prowadzi do uzdrowienia duszy, a także uzdrowienia ciała, jeśli taka jest Boża wola.

Ponadto wielkim darem sakramentu namaszczenia chorych jest łaska przebaczenia: „jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. Jeśli z jakiegoś powodu chory nie może już odbyć spowiedzi świętej, dostępuje odpuszczenia wszystkich grzechów.

 Przygotowanie do sakramentu namaszczenia.

Stół w pobliżu łóżka chorego nakrywamy białym obrusem. Umieszczamy na nim krzyż, a obok świecę chrzcielną chorego lub inne świece. Na małym talerzyku przygotowujemy kilka kulek z waty do oczyszczenia palców po namaszczeniu. Ustawiamy również w małym naczyniu wodę święconą i kropidło.

 

 

 

 Sakrament Małżeństwa 
 

Zapraszamy niesłyszących narzeczonych na kurs przedmałżeński, przygotowujący do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Pierwsze spotkanie 9.10.2017 r. sala nr 16 OSW - godzina 16.00.

Spotkania będą się odbywać w poniedziałki.

Narzeczeni, planujący zawrzeć w najbliższym czasie związek małżeński prosimy o wcześniejszy kontakt z kapłanem.
 
Sakrament małżeństwa może być:
1. w parafii narzeczonego lub narzeczonej - służymy pomocą w przygotowaniu dokumentów oraz w tłumaczeniu ślubu.
2. w kościele św. Jana po uzgodnieniu z ks. Proboszczem ,   potrzebna jest zgoda ze swojej parafii (z miejsca zamieszkania)
 
 
 
 
Sakrament Święceń - kapłaństwo
 
W naszym Arcybiskupim Seminarium Duchownym do Sakramentu Święceń przygotowują się klerycy, którzy angażują się w życie naszego Duszpasterstwa. 
Zachęcamy do modlitwy za nich, aby wytrwali na drodze powołania i mogli nam w przyszłości służyć jako kapłani.